Quẻ Thuần Tốn (Quẻ số 57 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu

  • Viết bởi: Ngọc Phương
    Ngọc Phương Tôi là Ngọc Phương, hiện đang đảm nhiệm vị trí Content Writer cho Vạn Sự Như Ý
  • 11 Lượt xem
  • Cập nhật lần cuối 24/01/2023
  • Reviewed By Lâm Huyền Cơ
    Lâm Huyền Cơ Lâm Huyền Cơ là người yêu thích tìm hiểu các kiến thức phong thủy cổ đại, bên cạnh đó còn nghiên cứu kinh dịch và phong thủy hiện đại.

Ý Nghĩa Quẻ Số 57 Quẻ Thuần Tốn Hung Hay Cát: Luận giải chi tiết

Quẻ Thuần Tốn là quẻ số 57 trong kinh dịch, nó là quẻ xấu hay quẻ tốt, mang đến ý nghĩa gì cho người sở hữu quẻ này? Cùng tìm hiểu ngay với phần giải nghĩa chi tiết dưới đây nhé!

Xem giải nghĩa chi tiết quẻ số 57 Quẻ Thuần Tốn?

Tượng quẻ: Quẻ Thuần Tốn (Quẻ số 57 trong Kinh Dịch) Có Ý Nghĩa Tốt Hay Xấu? Luận giải chính xác dể hiểu
Lời kinh: 巽小亨, 利有攸往, 利見大人.
Dịch âm: Tốn tiểu hanh, lợi hữu du vãng, lợi kiến đại nhân.
Dịch nghĩa: Quẻ Tốn nhỏ hanh thông, lợi có thửa đi, lợi thấy người lớn.
Giải nghĩa: Tốn là nghĩa là “vào”, một hào Âm nấp dưới hai hào Dương, tính nó biết nhún để vào; tượng nó là gió, cũng là lấy về nghĩa “vào”. Quẻ này hào Âm làm chủ, cho nên lời chiêm của nó là sự hanh nhỏ; lấy Âm theo Dương, cho nên lại “lợi có thửa đi”. Nhưng ắt biết chỗ đáng theo mới được chính đính, vì vậy lại nói “lợi thấy người lớn”.
Loại Quẻ:  Bình hòa
Tốt cho việc:  Không tốt không xấu

Ứng dụng Quẻ Thuần Tốn Trong Cuộc Sống Kinh Doanh

Xã hội luôn luôn tiến bộ, như sóng sau đẩy sóng trước, nếu rụt rè e ngại, do dự không quả quyết, thì cuộc sống không thể dung chứa bạn đâu. 

Quẻ Tốn bao hàm ý khiêm tốn mới có thể đi vào lòng người. 

Người ta thường nói: “Khiêm khiêm quân tử” lại nói “Khiêm chiêu ích, mãn chiều tổn.” Nghĩa là, khiêm tốn thì đem lợi ích vào, tự mãn thì mang tổn hại đến. Lại còn nói “Khiêm hư sử nhân tiến bộ.* Nghĩa là tính khiêm nhường làm cho người ta tiến bộ. Những lời đó, phải nói đều đúng cả. Đối với một nhà doanh nghiệp, làm người và hành vi đích xác là cần khiêm tốn. Có thể nói, khiêm tốn là của cải của một nhà doanh nghiệp. Tuy nhiên, cái then chốt của vấn đề là, nhà kinh doanh phải hiểu được khiêm tốn là gì và khiêm tốn như thế nào mới là nguyên tắc của hành vi. Những vấn đề này, thậm chí, có thể viết thành một tiểu luận. Nhưng quẻ Tốn của kinh Dịch làm như thế nào mới thực sự là khiêm tốn, bằng cách đưa ra một vài nguyên tắc rất hữu ích. 

Hào sơ lục quẻ Tốn nói: “Tiến thoái, lợi vũ nhân chi trinh.” Dịch nghĩa “Tiến hay thoái, dùng cái trinh chính của vũ tướng thì có lợi.” hoặc tượng viết: “Tiến thoái, chí nghi dã; lợi vũ nhân chi trinh, chí trị dã.” Nghĩa là “Tiến hay thoái, chí còn nghi ngại, trinh chính của vũ tướng thì có lợi, tức lấy ý chí mà giải quyết dứt khoát.” Dùng tư tưởng hiện đại giải thích, một nhà doanh nghiệp nếu quá độ khiêm tốn sẽ trở thành “khiêm tí” tức khiêm tốn đến mức hèn hạ; do đó nếu không hiểu rõ tính khiêm tốn, trái lại, sẽ xử lý tất cả nghiệp vụ kinh doanh một cách thiếu tự tin, tiến tiến thoái thoái, không thể quyết định dứt khoát. Là một nhà doanh nghiệp, rời vào tình hình “thúc thử” không buôn bán được, bạn có thể quá khiêm tốn chăng? Có thể thiếu lòng tự tin và thiếu cương quyết chăng? 

Rụt rè như đàn bà con gái, do dự không quả quyết thì thị trường sẽ không dung nạp bạn đâu, và trong xã hội luôn luôn lớp sóng sau xô ngã lớp sóng trước. 

Cho nên, quẻ Tốn của kinh Dịch chỉ dạy chúng ta, trên trường kinh doanh, có những lúc chúng ta phải cương quyết dứt khoát như vũ sĩ mới có lợi. “Ý chí không thể nghi ngờ, do dự” Lời nói này quả rất đúng. 

Quẻ Tốn có hai hào trình bày rất hay như hào cửu ngũ: “Trinh cát, hối vong, vô bất lợi; vô sơ hữu chung, tiền canh, hậu canh tam nhật, cát.” Dịch nghĩa “Trinh chính, tốt, hối hận mất; không việc gì không lợi, không có ban đầu mà có lúc kết cục, trước ngày canh ba ngày, sau ngày canh ba ngày, tốt.” Thời xưa dùng 10 thiên can làm ngày, ba ngày trước ngày canh tức ngày Đinh, hàm ý là dặn dò, ba ngày sau ngày Canh, là hàm ý cẩn thận giữ gìn. Ý tưởng này muốn nói rõ rằng, tính khiêm tốn thực sự là nên trước khi làm một sự việc, phải dặn dò thuộc hạ tường tận chu đáo; sau một việc ta phải có thái độ cẩn thận kiểm tra lại cái được cái mất. Hào thượng cửu: “Tốn tại sàng hạ, táng kỳ tư phủ; trinh, hung” Dịch nghĩa “Thuận ở dưới giường, mất tiền của và khí cụ, dù chính cũng xấu” 

Ý muốn nói rằng, khiêm tốn phải đúng mức vừa phải, không thể quá độ. 

Trên trường kinh doanh, quá nhu nhược, thiếu cương quyết, khiêm tốn quá độ, tất nhiên sẽ làm cho việc làm ăn của bạn bị tổn thất; khiêm tốn quá mức và chí lớn mà tài hèn, cả hai thái độ đều giống nhau, sẽ làm cho nhà doanh nghiệp đánh mất cơ hội thành công. 

Trãi phải tới lui đều khó. Làm người rất khó, khó như lên trời vậy. Kinh doanh cũng rất khó, khó ở chỗ không thể để sai lầm một hào ly nào. 

Bài viết liên quan

Xem Tuổi Kết Hôn Cho Người Tuổi Tuất - Căn Duyên Tiền Định

Xem Tuổi Kết Hôn Cho Người Tuổi Tuất - Căn Duyên Tiền Định

Ngọc Phương
Ngọc Phương 1 năm trước

Lương Duyên Tiền Định Người Tuổi Tuất - Xem Tuổi Chọn Vợ Chọn Chồng

Cải Vận Cho Người Sinh Vào Mùa Hạ Mệnh Khuyết Thủy

Cải Vận Cho Người Sinh Vào Mùa Hạ Mệnh Khuyết Thủy

Ngọc Phương
Ngọc Phương 1 năm trước

MỆNH KHUYẾT THỦY (Những người sinh từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch)