Xem Ngày Tốt Xấu Năm 2023 - Quý Mão

 • Xem giờ tốt hôm nay
 • lịch ngày tốt hôm nay
 • xem lịch ngày tốt năm 2023
 • ngày 22/9/2023 là ngày tốt hay xấu?

Xem ngày tốt xấu hôm nay 22/09/2023

 • Ngày Dương Lịch: 22-09-2023
 • Ngày Âm Lịch: 08-08-2023
 • Ngày Hoàng đạo, Giờ Thân (15G), Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Bạch lộ
 • Ngày Thiên Thương (Rất tốt): Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.
 • Giờ Hoàng Đạo: Giáp Dần (3g - 5g) Ất Mão (5g - 7g) Đinh Tỵ (9g - 11g) Canh Thân (15g - 17g) Nhâm Tuất (19g - 21g) Quý Hợi (21g - 23g)

Đánh giá: Ngày Tốt

Dương Lịch
18

Tháng 9

Âm Lịch
4

Tháng 8

Ngày Hoàng đạo

Thứ 2: Ngày 18 Tháng 9 Năm 2023 (04/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23g - 1g) Bính Dần (3g - 5g) Đinh Mão (5g - 7g) Canh Ngọ (11g - 13g) Tân Mùi (13g - 15g) Quý Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Bạch lộ
Dương Lịch
19

Tháng 9

Âm Lịch
5

Tháng 8

Ngày Hắc đạo

Thứ 3: Ngày 19 Tháng 9 Năm 2023 (05/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Mậu Dần (3g - 5g) Canh Thìn (7g - 9g) Tân Tỵ (9g - 11g) Giáp Thân (15g - 17g) Ất Dậu (17g - 19g) Đinh Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Bạch lộ
Dương Lịch
20

Tháng 9

Âm Lịch
6

Tháng 8

Ngày Hắc đạo

Thứ 4: Ngày 20 Tháng 9 Năm 2023 (06/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Kỷ Sửu (1g - 3g) Nhâm Thìn (7g - 9g) Giáp Ngọ (11g - 13g) Ất Mùi (13g - 15g) Mậu Tuất (19g - 21g) Kỷ Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Bạch lộ
Dương Lịch
21

Tháng 9

Âm Lịch
7

Tháng 8

Ngày Hoàng đạo

Thứ 5: Ngày 21 Tháng 9 Năm 2023 (07/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Tý (23g - 1g) Tân Sửu (1g - 3g) Quý Mão (5g - 7g) Bính Ngọ (11g - 13g) Mậu Thân (15g - 17g) Kỷ Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Bạch lộ
Dương Lịch
22

Tháng 9

Âm Lịch
8

Tháng 8

Ngày Hoàng đạo

Thứ 6: Ngày 22 Tháng 9 Năm 2023 (08/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Dần (3g - 5g) Ất Mão (5g - 7g) Đinh Tỵ (9g - 11g) Canh Thân (15g - 17g) Nhâm Tuất (19g - 21g) Quý Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Bạch lộ
Dương Lịch
23

Tháng 9

Âm Lịch
9

Tháng 8

Ngày Hắc đạo

Thứ 7: Ngày 23 Tháng 9 Năm 2023 (09/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23g - 1g) Ất Sửu (1g - 3g) Mậu Thìn (7g - 9g) Kỷ Tỵ (9g - 11g) Tân Mùi (13g - 15g) Giáp Tuất (19g - 21g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Giáp Thân, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Thu phân
Dương Lịch
24

Tháng 9

Âm Lịch
10

Tháng 8

Ngày Hoàng đạo

CN: Ngày 24 Tháng 9 Năm 2023 (10/08/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Tý (23g - 1g) Mậu Dần (3g - 5g) Kỷ Mão (5g - 7g) Nhâm Ngọ (11g - 13g) Quý Mùi (13g - 15g) Ất Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Ất Dậu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mẹo, Tiết khí: Thu phân