Xem Ngày Tốt Xấu Năm 2024 - Giáp Thìn

 • Xem giờ tốt hôm nay
 • lịch ngày tốt hôm nay
 • xem lịch ngày tốt năm 2024
 • ngày 25/2/2024 là ngày tốt hay xấu?

Xem ngày tốt xấu hôm nay 25/02/2024

 • Ngày Dương Lịch: 25-02-2024
 • Ngày Âm Lịch: 16-01-2024
 • Ngày Hoàng đạo, Giờ Sửu (01G), Ngày Kỷ Mùi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn, Vũ thủy
 • Ngày Thuần Dương (Tốt): Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi.
 • Giờ Hoàng Đạo: Bính Dần (3g - 5g) Đinh Mão (5g - 7g) Kỷ Tỵ (9g - 11g) Nhâm Thân (15g - 17g) Giáp Tuất (19g - 21g) Ất Hợi (21g - 23g)

Đánh giá: Ngày Tốt

Dương Lịch
19

Tháng 2

Âm Lịch
10

Tháng 1

Ngày Hoàng đạo

Thứ 2: Ngày 19 Tháng 2 Năm 2024 (10/01/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Dần (3g - 5g) Ất Mão (5g - 7g) Đinh Tỵ (9g - 11g) Canh Thân (15g - 17g) Nhâm Tuất (19g - 21g) Quý Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn, Vũ thủy
Dương Lịch
20

Tháng 2

Âm Lịch
11

Tháng 1

Ngày Hắc đạo

Thứ 3: Ngày 20 Tháng 2 Năm 2024 (11/01/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23g - 1g) Ất Sửu (1g - 3g) Mậu Thìn (7g - 9g) Kỷ Tỵ (9g - 11g) Tân Mùi (13g - 15g) Giáp Tuất (19g - 21g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn, Vũ thủy
Dương Lịch
21

Tháng 2

Âm Lịch
12

Tháng 1

Ngày Hắc đạo

Thứ 4: Ngày 21 Tháng 2 Năm 2024 (12/01/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Tý (23g - 1g) Mậu Dần (3g - 5g) Kỷ Mão (5g - 7g) Nhâm Ngọ (11g - 13g) Quý Mùi (13g - 15g) Ất Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Ất Mão, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn, Vũ thủy
Dương Lịch
22

Tháng 2

Âm Lịch
13

Tháng 1

Ngày Hoàng đạo

Thứ 5: Ngày 22 Tháng 2 Năm 2024 (13/01/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Dần (3g - 5g) Nhâm Thìn (7g - 9g) Quý Tỵ (9g - 11g) Bính Thân (15g - 17g) Đinh Dậu (17g - 19g) Kỷ Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn, Vũ thủy
Dương Lịch
23

Tháng 2

Âm Lịch
14

Tháng 1

Ngày Hoàng đạo

Thứ 6: Ngày 23 Tháng 2 Năm 2024 (14/01/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Tân Sửu (1g - 3g) Giáp Thìn (7g - 9g) Bính Ngọ (11g - 13g) Đinh Mùi (13g - 15g) Canh Tuất (19g - 21g) Tân Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Đinh Tỵ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn, Vũ thủy
Dương Lịch
24

Tháng 2

Âm Lịch
15

Tháng 1

Ngày Hắc đạo

Thứ 7: Ngày 24 Tháng 2 Năm 2024 (15/01/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Nhâm Tý (23g - 1g) Quý Sửu (1g - 3g) Ất Mão (5g - 7g) Mậu Ngọ (11g - 13g) Canh Thân (15g - 17g) Tân Dậu (17g - 19g)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Mậu Ngọ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn, Vũ thủy
Dương Lịch
25

Tháng 2

Âm Lịch
16

Tháng 1

Ngày Hoàng đạo

CN: Ngày 25 Tháng 2 Năm 2024 (16/01/2024 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Dần (3g - 5g) Đinh Mão (5g - 7g) Kỷ Tỵ (9g - 11g) Nhâm Thân (15g - 17g) Giáp Tuất (19g - 21g) Ất Hợi (21g - 23g)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Kỷ Mùi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn, Vũ thủy