14 Chính Tinh Trong Tử Vi

 • 1 tuần trước
 • 7 Lượt xem

Trong Tử Vi Đẩu Số, có 14 sao tối quan trọng đều là các chính diệu của tinh hệ Bắc Đẩu hoặc tinh hệ Nam Đẩu. Cùng tìm hiểu 14 chính tinh trong bài viết dưới đây.

14 chính tinh là gì?

Trong Tử Vi Đẩu Số, có 14 sao tối quan trọng đều là các chính diệu của tinh hệ Bắc Đẩu hoặc tinh hệ Nam Đẩu, cộng thêm hai sao Thái Dương và Thái Âm là chủ tinh của tinh hệ Trung Thiên, cấu tạo thành các “tổ hợp tinh hệ” trong tỉnh bàn. Do đó gọi là 14 chính diệu.
14 Chính Tinh Trong Tử Vi

Tên gọi của 14 chính diệu và phân thuộc như sau:

 • Tử Vi là tinh chủ của Bắc Đẩu, thuộc thổ.
 • Tham Lang là sao thứ nhất của Bắc Đẩu, thuộc mộc.
 • Cự Môn là sao thứ hai của Bắc Đẩu, thuộc thổ.
 • Liêm Trinh là sao thứ năm của Bắc Đẩu, thuộc hỏa.
 • Vũ Khúc là sao thứ sáu của Bắc Đẩu, thuộc kim.
 • Phá Quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, thuộc thủy.

(Sao thứ ba của Bắc Đẩu là Lộc Tồn, thuộc thổ; sao thứ tư là Văn Khúc, thuộc thủy. Do điều kiện đặc thù của nhóm hợp thành tinh hệ nên không liệt vào hàng chính diệu).

 • Thiên Phủ tinh chủ của Nam Đẩu, thuộc thổ.
 • Thiên Cơ là sao thứ nhất của Nam Đẩu, thuộc mộc.
 • Thiên Tướng là sao thứ hai của Nam Đẩu, thuộc thủy.
 • Thiên Lương là sao thứ ba của Nam Đẩu, thuộc thổ.
 • Thiên Đồng là sao thứ tư của Nam Đẩu, thuộc thủy.
 • Thất Sát là sao thứ năm của Nam Đẩu, thuộc kim.

(Ngoài ra còn có sao thứ sáu của Nam Đẩu là Văn Xương, thuộc kim; cũng do điều kiện đặc thù của nhóm hợp thành tinh hệ nên không liệt vào hàng chính diệu).

 • Thái Dương là tinh chủ của Trung Thiên, thuộc hỏa.
 • Thái Âm là tinh chủ của Trung Thiên, thuộc thủy.

Mười bốn chính diệu bày bố trong tinh bàn, do quan hệ đồng cung mà cấu tạo thành một số tổ hợp cơ bản, như “Tử Vi, Tham Lang”, “Tử Vi, Thiên Phủ”, “Thiên Cơ, Cự Môn”, “Liêm Trinh, Thất Sát”, mỗi tổ hợp đều có tính chất cơ bản riêng, do đó thành các “tinh hệ” đơn giản nhất.

Từ trong các mối quan hệ hội chiếu của những tinh hệ đơn giản, liên lạc hỗ tương mà thành những tinh hệ phức tạp, như tổ hợp bốn sao Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương là cách cục nổi tiếng “Cơ Nguyệt Đồng Lương”; tổ hợp bốn sao Thất Sát, Phá Quân, Liêm Trinh, Tham Lang là cách cục “Sát Phá Liêm Tham”. Nhưng trên thực tế, khi dùng Đẩu Số để luận mệnh, vốn cần phải xem xét sự biến hóa khi các tinh hệ đơn giản hội hợp với nhau. Do đó không cần phải ghi nhớ các tinh hệ phức tạp. Tức là, khi nghiên cứu Đẩu Số, trước tiên bạn cần phải hiểu rõ tính chất cơ bản của các tinh hệ đơn giản.

Những tinh hệ này sẽ hội hợp hoặc đồng cung với các sao khác không phải là chính diệu, nhất định sẽ xuất hiện những biến hóa đặc thù. Như “Thái Dương, Thiên Lương” vốn mang tính chất hình, kị, tai nạn, nhưng gặp Văn Xương và Lộc Tồn, lại cấu tạo thành cách “Dương Lương Xương Lộc” đại lợi cho thi cử hoặc tuyển chọn, đề bạt. “Thái Âm, Thiên Cơ” vốn chủ về thông minh cơ trí và khéo léo, nhưng khi đồng cung hay hội chiếu với Văn Khúc, lại chủ về tính cách dao động trôi nổi, bất lợi cho sự nghiệp. Lúc luận đoán Đẩu Số, cần lưu ý những biến hóa này, có thể nói đó là điều kiện ắt có.

Nói cách khác, tinh hệ là bản thể, sau khi hội hợp với tinh hệ khác hoặc sao khác thì bản thể này sẽ xảy ra sự thay đổi tính chất. Theo Vương Đình Chi, học Đẩu Số, thực ra cũng chính là hiểu rõ tính chất và sự biến hóa của bản thể trong tình huống cụ thể ở 12 cung mà thôi. Như “Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung mệnh hay cung thân là chủ về hướng nội, nhưng ở cung huynh đệ thì chủ về có nhiều chị.

Tóm tắt về 14 chính tinh 

Tử Vi

Là chủ tinh của Bắc Đẩu, âm thổ, hóa “tôn quý”, là chủ quan lộc.

Ưa các sao cát, ưa nhất là Thiên Phủ, Thiên Tướng; ưa ở ba cung Sửu, Mùi, Ngọ; kị ở hai cung Thìn, Tuất.

Ghét các sao hung, ghét nhất là Tham Lang, Phá Quân; không kị Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thất Sát.

Cát thì chủ về độ lượng, hung thì chủ về dễ nhiễm xấu; có thể hóa giải tai ách.

Thiên Cơ

Là sao thuộc Nam Đẩu, âm mộc, hóa “thiện” (khéo), là chủ huynh đệ.

Ưa các sao cát; ưa ở các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thìn.

Kị các sao hung, kị nhất là Cự Môn; kị ở cung Sửu, Mùi.

Cát thì chủ về trí tuệ, hung thì chủ về mơ tưởng, khéo điều hoà.

Thái Dương

Là chủ tinh của Trung Thiên, dương hỏa, hóa “quý”, là chủ quan lộc.

Ưa các sao cát, nhất là Thái Âm; ưa ở các cung Mão, Thìn, Tị, Ngọ.

Kị các sao hung, kị nhất là Cự Môn; kị ở các cung Dậu, Tuất, Hợi, Tí.

Cát thì chủ về phách lực, hung thì chủ về phù hoa; khéo bao dung.

Vũ Khúc

Là sao của Bắc Đẩu, âm kim, hóa “tài”, là chủ tài bạch.

Ưa các sao cát; ưa nhất là Thiên Phủ, Thiên Tướng Văn Xương, Văn Khúc; lợi cho người sinh vào năm Tứ Mộ, người sinh ở hướng tây bắc.

Kị các sao hung, kị nhất là Phá Quân, Hỏa Tinh, Linh Tinh; không sợ Kình Dương, Đà La; bất lợi cho người sinh ở hướng đông nam.

Ưa ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi; kị ở các cung Tị, Hợi. Cát thì chủ về quyết đoán, hung thì chủ về suy nghĩ nông cạn.

14 Chính Tinh Trong Tử Vi

Thiên Đồng

Là sao của Nam Đẩu, dương thủy, hóa “phúc”, là chủ phúc đức.

Ưa các sao cát; ưa ở các cung Thân, Dần, Tị, Hợi.

Kị các sao hung; miếu thì có thể hóa giải hung, không còn sợ các sao hung; kị ở các cung Sửu, Ngọ, Mùi.

Cát thì chủ về hưởng thụ, hung thì chủ về nhu nhược; khéo hóa giải hung.

Liêm Trinh

Là sao của Bắc Đẩu, âm mộc, hỏa; hóa “tù”, là sao đào hoa thứ.

Ưa các sao cát; ưa nhất là Thiên Phủ và Thiên Tướng; ưa ở các cung Dần, Thân.

Kị các sao hung, kị nhất là Tham Lang và Phá Quân; không ưa ở các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu; kị ở các cung Tị, Hợi.

Cát thì chủ về phong nhã, hung thì chủ về tà ác.

Thiên Phủ

Là chủ tinh của Nam Đẩu, dương thổ, hóa “hiền năng” (có đức, có tài); là chủ điền trạch và tài bạch.

Ưa các sao cát, nhất là Tử Vi, Tả Phụ, Hữu Bật; ở 12 cung đều cát; rất ưa hai cung Dần, Thân.

Ở các cung Mão, Tị, Thân thì bình thường; rất ghét ở cung Dậu.

Kị các sao hung, kị nhất là không vong; không kị Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La. Nếu các sao sát hao cùng hội thì gọi là “lộ khố” (kho lộ).

Cát thì chủ về có tài năng, hung thì chủ về thích giả trá; giỏi trợ giúp thành cát.

Thái Âm

Là sao của Trung Thiên, âm thủy, hóa “phúc”, là chủ tài bạch và điền trạch.

Ưa các sao cát, nhất là Thái Dương; ưa ở các cung Dậu, Tuất, Hợi, Tí.

Kị các sao hung; kị ở các cung Mão, Thìn, Tị, Ngọ.

Cát thì chủ về sáng sủa, hung thì chủ về âm mưu.

Tham Lang

Là sao của Bắc Đẩu, dương mộc, hóa đào hoa, là chủ họa phúc.

Ưa các sao cát, ưa nhất là các sao hình, không, và cung Mộ; ưa ở các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Kị các sao hung, kị nhất là Liêm Trinh, Mộc Dục; kị ở các cung Tị, Hợi.

Cát thì chủ về thực tế, hung thì chủ về đa dục.

Cự Môn

Là sao của Bắc Đẩu, âm thổ, hóa “ám”, chủ về thị phi.

Ưa các sao cát, ưa nhất là sao lộc. Ưa ở các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi.

Kị các sao hung, kị nhất là Kình Dương, Đà La. Kị ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Cát thì chủ về tỉ mỉ, cẩn thận; hung thì chủ về lần lữa, do dự.

Thiên Tướng

Là sao của Nam Đẩu, dương thủy, hóa “ấn”, là chủ quan lộc.

Ưa các sao cát, nhất là Tử Vi; ưa ở các cung Tí, Ngọ, Dần, Thân, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.

Kị Hỏa Tinh, Linh Tinh; không kị các sao hung khác; nhất là có thể giải tính xấu của Liêm Trinh. Kị ở các cung Mão, Dậu.

Cát thì chủ về giúp người, hung thì trống rỗng.

Thiên Lương

Là sao của Nam Đẩu, dương thổ, hóa “ấm”, chủ về thọ, hóa giải tai ách.

Ưa các sao cát; ưa ở các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Sửu, Mùi.

Kị các sao hung, kị nhất là Kình Dương, Đà La. Kị ở các cung Thân, Dần, Tị, Hợi.

Cát thì chủ về tinh tế, sáng suốt; hung chủ về chuyên chế.

Thất Sát

Là sao của Nam Đẩu; âm kim, hỏa; chủ về “túc sát”; gặp Tử Vi thì hóa làm quyền.

Ưa các sao cát, ưa nhất là Tử Vi. Ưa ở các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu, Dần, Thân, Tị, Hợi, Sửu, Mùi.

Kị các sao hung; kị ở các cung Thìn, Tuất.

Cát thì chủ về quyền uy; hung thì chủ về gay go, kịch liệt.

Phá Quân

Là sao của Bắc Đẩu; âm thủy; hóa “hao”; chủ họa phúc; quản vợ chồng, con cái, nô bộc.

Ưa các sao cát, ưa nhất là Tử Vi. Ưa ở các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tị, Hợi.

Kị các sao hung; kị ở các cung Tí, Ngọ, Mão, Dậu. 

Cát thì chủ về cương nghị, hung thì chủ về hao tán.

Lâm Huyền Cơ

Lâm Huyền Cơ là người yêu thích tìm hiểu các kiến thức phong thủy cổ đại, bên cạnh đó còn nghiên cứu kinh dịch và phong thủy hiện đại.


Cập nhật lần cuối 1 tuần trước

Bài viết liên quan

Ý Nghĩa Sao Thiên Phủ Tại Mệnh Và Các Cung

Ý Nghĩa Sao Thiên Phủ Tại Mệnh Và Các Cung

Lâm Huyền Cơ
Lâm Huyền Cơ 1 tuần trước

Tính chất cơ bản của sao Thiên Phủ là gì? Thiên Phủ chủ về hình dáng và tính cách như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây

Ý Nghĩa Sao Thiên Cơ Tại Mệnh Và Các Cung

Ý Nghĩa Sao Thiên Cơ Tại Mệnh Và Các Cung

Lâm Huyền Cơ
Lâm Huyền Cơ 1 tuần trước

Tính chất cơ bản của sao Thiên Cơ là gì? Thiên Cơ chủ về hình dáng và tính cách như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây

Ý Nghĩa Sao Thái Âm Tại Mệnh Và Các Cung

Ý Nghĩa Sao Thái Âm Tại Mệnh Và Các Cung

Lâm Huyền Cơ
Lâm Huyền Cơ 1 tuần trước

Tính chất cơ bản của sao Thái Âm là gì? Thái Âm chủ về hình dáng và tính cách như thế nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây